Πού πάνε οι υπολογιστές όταν “πεθαίνουν”

Υπολογιστές

Έχετε αναρωτηθεί που αλήθεια πάνε τους υπολογιστές όταν πια δεν τους χρειαζόμαστε, γιατί αγοράσαμε ένα άλλο πιο γρήγορο και πιο εξελιγμένο;

Κάθε χρόνο, η Γκάνα εισάγει περίπου 215.000 τόνους μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, κυρίως από τη Δυτική Ευρώπη – ένας αριθμός που αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2020.

Η κύρια ανησυχία για την υγεία που συνδέεται με την επεξεργασία των ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Γκάνα, είναι η καύση του μανδύα των καλωδίων για την ανάκτηση του χαλκού στο εσωτερικό τους, τα καλώδια μπορεί να περιέχουν μια σειρά από βαρέα μέταλλα, όπως μόλυβδο.

 Δείγματα εδάφους από ολόκληρη την πόλη Agbogbloshie καταδεικνύουν συγκέντρωση τοξικών μετάλλων που υπερβαίνει κατά 45 φορές τα αποδεκτά όρια.

fotos by: Kevin McElvaney

Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο....μοιραστείτε το

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>